Design

Design Thinking zorgt ervoor dat de realisatie van een platform hand in hand loopt met het ontwerp. Dit is het cyclische werken. Door alle belanghebbenden te betrekken en veel tijd te besteden aan “sensemaking”, worden ingesleten patronen doorbroken en ontstaan nieuwe perspectieven en inzichten. Omdat platforms een veelomvattend fenomeen zijn, zijn wij overtuigd dat de waarde van een designbenadering bijdraagt aan een succesvolle realisatie.

Goodgrid ontwikkelt een model om het ontwerp en de realisatie van platforms langs deze lijnen te ontwikkelen met vaste aandacht voor transparantie, data/privacy en arbeidsverhoudingen.