Ethics

Ethiek richt zich op “het juiste handelen”. In vooruitgang is het nieuwe dingen ontdekken meestal een paar stappen voor op het besef wat we kunnen met die nieuwe inzichten. Daarop volgt pas het besef wat de keerzijde van de ontwikkeling is.

Omdat ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen integreert Goodgrid het nadenken over “het juiste handelen” met het ontwerp- of innovatieproces.